• PU102A

    PU102A 防切割手套

    13针灰色防切割B级内衬,黑色PU掌浸涂层   针数: 13 涂层材料: PU 袖口: 针织 涂层风...

  • PU101A

    PU101A 防切割手套

    13针黑色防切割B级内衬,黑色PU掌浸涂层   针数: 13 涂层材料: PU 袖口: 针织 涂层风...